Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Tabell Biologisk
Valg av sopp Alle sopper Algesopp Meldugg Gråskimmel Rust Fusarium Svartskurv
Tabell 3: SOPPMIDLER TIL PRYDPLANTER I VEKSTHUS, pr. 18/7-2018. Utvalg skadegjører Alle
VirkemÃ¥te K=kontaktvirkende og S=systemisk. Skadedyr *=se merknader Svartskurv=Rhizoctonia og Rotsvartsopp=Thievaliopsis. Virkning på nyttedyr: :-) = skånsom, :-| = skadelig, men kort ettervirkning, :-( = skadelig og lang ettervirkning. Se mer på hjemmesiden til Koppert og Biobest. Håndteringsfrist="Den tid det er påkrevet med bruk av verneutstyr for å gå inn på behandlede areal eller håndtere behandlede planter/plantedeler."
MiddelVirke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Acrobat  
Dimetomorf + mancozeb
Reg.nr:2010.14.14
HMS-datablad:HMS
 S+K  RustsopperPå dispensasjon til 31/7, 2017. Må informere gravide arbeidtakere om helserisiko  
Aliette 80 WG  

Fosetyl aluminium
Reg.nr:2007.125.14
HMS-datablad:HMS
S  Algesopp*, Bladskimmel (Peronospora og andre), Salatbladskimmel (Bremia) *=Phytophtora og Pythium  24 t
Amistar  
Azoksystrobin
Reg.nr:2008.57.14
HMS-datablad:HMS
 S  Rustsopper Algesopp Gråskimmel Meldugg På dispensasjon til 31/7, 2017.  
Apron XL  

Metalaksyl-M
Reg.nr:2007.127.14
HMS-datablad:HMS
S  AlgesoppTil beising av blomsterløk og utvanning i prydplanter  ikke data
Delan WG  
Dithianon
Reg.nr:2008.11.14
HMS-datablad:HMS
 K?  Skurv, rust og bladflekksopper.Ikke lov å bruke i planteutsalg  48 t
Fungaflash  
Imazalil
Reg.nr:2009.1.14
HMS-datablad:HMS
S  MelduggIkke lov å bruke i planteutsalg. Nytt navn (tidligere Fungaflor)  24 t
Rizolex 50FW  
Tolklofosmetyl
Reg.nr:2010.20.17
HMS-datablad:HMS
K  Svartskurv  24 t
Serenade ASO  
Bacillus subtilis QST 713
Reg.nr:2017.14.18
   Meldugg GråskimmelBiologisk middel Planteskoleplanter i veksthus  
Switch 62,5 WG  

Cyprodinil + fludioxonil granulat
Reg.nr:2008.56.15
HMS-datablad:HMS
K  Gråskimmel, Storknolla råtesopp (A,T,P) Jordbærsvartflekk og lærråte (J)God virkning ved lave temperaturer  24 t
Teldor  

Fenheksamid
Reg.nr:2007.130.14
HMS-datablad:HMS
K  Gråskimmel  
Thiovit Jet  
Svovel
Reg.nr:2007.30
HMS-datablad:HMS
K  Meldugg, Dvergmidd, Skuddtoppmidd  ikke data
Topas 100 EC  
Penkonazol
Reg.nr:2008.9.15
HMS-datablad:HMS
 S Triazol Meldugg Rust, Rosestråleflekk og andre bladsopper  48 t
Topsin WG  

Tiofanatmetyl
Reg.nr:2008.49
HMS-datablad:HMS
S  Fusarium Gråskimmel Svartskurv Rotsvartsopp, Verticillium, Phialophora, Cylindrocladium  24 t

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no