Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Tabell Biologisk
Valg av skadedyr Alle skadedyr Bladlus Trips Spinnmidd Mellus Harmygg Sommerfugler
Tabell 4: SKADEDYRMIDLER TIL AGURK, TOMAT, PAPRIKA , SALAT OG JORDBÆR I VEKSTHUS, PR 18/7 2018. Utvalg skadegjører Alle
Det er tatt med de skadegjørere som er nevnt under bruksområde salat, agurk og tomat i veksthus. For noen midler kan det stå på etiketten at de virker på andre skadegjørere, men at bruken ikke er godkjent i salat, agurk og tomat i veksthus. HUSK at selv om middelet er lovlig så trenger det ikke være effektivt! Kulturer: A=agurk, T=tomat, P=paprika, S=salat, Sq=Squash, J=Jordbær, B=Bringebær, Bj=Bjørnebær og So=Solbær Virkemåte K=kontaktvirkende og S=systemisk. Skadedyr *=se merknader
MiddelDager
Beh.
frist
Virke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Confidor 70 WG  
Imidakloprid
Reg.nr:2012.20.14
HMS-datablad:HMS
A, T, P: 3 dager S: 14 dagerS Neonikotinoid Bladlus, mellus. trips, skjoldlus, ullus, biller, minermøll. sikader, sugere*Virkningen mot amerikansk blomstertrips er usikker. Skadelig for humler! Off-label mot bladlus i salat i veksthus.  24 t
Conserve  
Spinosad
Reg.nr:2012.15.14
HMS-datablad:HMS
A, T, S, K, J: 3 dK Spinosyrer Trips, minerfluer, sommerfugler I jordbær i ampel er Conserve bare godkjent mot trips.  24 t
Coragen  
klorantranipol
Reg.nr:
 T og P 1 dagK  SommerfuglerVed påvisning av tomatmøll Tuta absoluta. På dispensasjon til 17/9-2017  
Envidor 240SC  

Spirodiklofen
Reg.nr:2011.5.14
HMS-datablad:HMS
J: før blomstringK Ketoneoler Spinnmidd Dvergmidd Bladmidd  24 t
Floramite  
Bifenzat
Reg.nr:2009.68.17, 2010.1.16 og 2010.8.16
HMS-datablad:HMS
A, T: 1 24 timer J, B og Bj 3 dagerK  Spinnmidd På off-label mot spinnmidd i bringebær og bjørnebær i veksthus  24 t
Milbeknock  
Milbemektin
Reg.nr:2012.7.14 2013.2.14 2013.3.14
HMS-datablad:HMS
J: etter høstingK Avermectriner, milbemectriner Dvergmidd Minerfluer Spinnmidd JordbærmiddIkke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Movento 100 SC  

Spirotetramat
Reg.nr:2013.25
HMS-datablad:HMS
A,T,P 3dg S: 7dgS Tetronsyre og tetramsyrederivater Bladlus, mellus, trips, skjoldlus og ullusGodkjent mot bladlus, mellus og trips i agurk, tomat, paprika og salat i veksthus.  24 t
Pirimor  
Pirimikarb
Reg.nr:2011.19.18
HMS-datablad:HMS
A, T, P, J: 4 d og S, K : 10 d B og Bj før kartS/K Karbamater BladlusDårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus. Ikke lov å bruke i planteutsalg. (Ny etikett ikke lagt ut enda) Gammel etikett 2011.19.14 kan fortsatt brukes På off-label i bjørnebær og bringebær i veksthus  24 t
PreFeRal  
Paecilomyces fumosoroseus
Reg.nr:2018.5
 A, T, J, K: 4K Nyttesopp MellusBiologisk middel. Krever høy luftfuktighet. Gammel etikett 2010.6 er lov ut 21/9 19  24 t
Raptol  
rapsolje+pyretrum
Reg.nr:2017.20
 T 3d S, K 7dK  Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Sommerfugler Sikader SkjoldlusVirker ikke på borende eller minerende larver  
Steward  
Indoksakarb
Reg.nr:2010.7.14
HMS-datablad:HMS
 T: 24 timerK oxydiaziner SommerfuglerNytt middel  
Thiovit Jet  
Svovel
Reg.nr:2007.30
HMS-datablad:HMS
J: 7 dg So: 14 dg B før/etter høstingK  Meldugg, Dvergmidd, Skuddtoppmidd  ikke data
Vertimec  
Abamectrin
Reg.nr:2010.21.14
HMS-datablad:HMS
J: etter høsting
A,T, Sq og P 3 dg, S og K 14
K Avermectriner, milbemectriner Spinnmidd, Mellus, Trips, Minerfluer, Dvergmidd: skuddtoppmidd og cyclamenmidd og jordbærmidd i jordbær.Virker også på amerikansk blomstetrips og bomullsmellus Minor-Use mot bladminerflue, spinnmidd og dvergidd og salat, bladgørnnsaker, urter, tomat, agurk, paprika og squash. Se etikett hos syngenta.no under Vertimec  24 t

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no