Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Økologisk godkjent
Valg av skadedyr Alle skadedyr Bladlus Trips Spinnmidd Mellus Harmygg Sommerfugler
MiddelVirke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Calypso 480 SC  
Tiakloprid
Reg.nr:2008.104.14
HMS-datablad:HMS
S Neonikotinoid Bladlus. mellus, bartrelus, skjoldlus, ullus, sikader, sommerfugler, bladveps, billerIkke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Danitron 5SC  
Fenpyroksimat
Reg.nr:2016.18 og 2016.17
 K   Spinnmidd, frittlevende bladmidd  
Decis Mega EW50  
Deltametrin
Reg.nr:2012.1.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner Bladlus, mellus, trips, bartrelus, skjoldlus, ullus, sikader, sugere, teger, minerfluer, sommerfugler og bladvepsVirker ikke på ferskenbladlus  24 t
Envidor 240SC  

Spirodiklofen
Reg.nr:2011.5.14
HMS-datablad:HMS
K Ketoneoler Spinnmidd Dvergmidd Bladmidd Kan gi skader i roser  24 t
Exemptor  
Tiakloprid
Reg.nr:2009.84.14 obs gammel etk
HMS-datablad:HMS
S Neonikotinoid Bladlus, mellus, hærmygg, sommerfugler, bladbiller og rotsnutebiller Samme aktive stoff som Calypso. Granulat for innblanding i medie. (Ny etikett ikke lagt ut enda)  24 t
Fastac 50  
Alfacypermetrin
Reg.nr:2009.72.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner Bladlus, mellus, trips, bartrelus, skjoldlus, sikader, teger, minerfluer, sommerfugler og biller*=Virker ikke på ferskenbladlus, *= noen veksthusmellusbestander kan være resistente. Ikke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Karate 5CS  
Lambda-cyhalotrin
Reg.nr:2011.20.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Minerfluer Sommerfugler TegerEnkelte populasjoner av bomullsmellus, veksthusmellus, ferskenbladlus, amerikansk blomstertrips og minerflue (Liriomyza) kan være resistente.  24 t
Milbeknock  
Milbemektin
Reg.nr:2012.7.18
HMS-datablad:HMS
K Avermectriner, milbemectriner Dvergmidd Minerfluer Spinnmidd JordbærmiddIkke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Movento 100 SC  

Spirotetramat
Reg.nr:2013.25
HMS-datablad:HMS
S Tetronsyre og tetramsyrederivater Bladlus, mellus, trips, skjoldlus og ullus På off-label i prydplanter i veksthus. Kan gi skade på planter  24 t
Raptol  
rapsolje+pyretrum
Reg.nr:2017.20
 K  Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Sommerfugler Sikader SkjoldlusVirker ikke på borende eller minerende larver. Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på planterne.  ikke data
Teppeki  
flonicamid
Reg.nr:2014.3.18
 K  BladlusMinor Use. Må ha tilleggsetikett. Vernehansker må brukes i 17 dager etter sprøyting.  17 dg
Thiovit Jet  
Svovel
Reg.nr:2007.30
HMS-datablad:HMS
K  Meldugg, Dvergmidd, SkuddtoppmiddSvovel  ikke data

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no