Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Økologisk godkjent
Valg av skadedyr Alle skadedyr Bladlus Trips Spinnmidd Mellus Harmygg Sommerfugler
Tabell 2: SKADEDYRMIDLER TIL PRYDPLANTER I VEKSTHUS, pr. 22/1 2019. 
Virkemåte av plantevernmiddel K=kontaktvirkende og S=systemisk. Virkning på nyttedyr: :-) = skånsom, :-| = skadelig, men kort ettervirkning, :-( = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest. Håndteringsfrist="Den tid det er påkrevet med bruk av verneutstyr for å gå inn på behandlede areal eller håndtere behandlede planter/plantedeler."
MiddelVirke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Admiral 10 EC  
Pyriproksyfen
Reg.nr:2012.6.17
HMS-datablad:HMS
K Juvenilhormon MellusVirker på bomullsmellus og veksthusmellus. Ikke lov å bruke i planteutsalg. Blir ikke fornyet godkjent. Siste bruksdato 30/6-2021  48 t
Calypso 480 SC  
Tiakloprid
Reg.nr:2008.104.14
HMS-datablad:HMS
S Neonikotinoid Bladlus. mellus, bartrelus, skjoldlus, ullus, sikader, sommerfugler, bladveps, billerIkke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Conserve  
Spinosad
Reg.nr:2012.15.14
HMS-datablad:HMS
K Spinosyrer Trips, minerfluer, sommerfugler *virker også på amerikansk blomstertrips.  24 t
Decis Mega EW50  
Deltametrin
Reg.nr:2012.1.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner Bladlus, mellus, trips, bartrelus, skjoldlus, ullus, sikader, sugere, teger, minerfluer, sommerfugler og bladvepsVirker ikke på ferskenbladlus  24 t
Envidor 240SC  

Spirodiklofen
Reg.nr:2011.5.14
HMS-datablad:HMS
K Ketoneoler Spinnmidd Dvergmidd Bladmidd Kan gi skader i roser  24 t
Exemptor  
Tiakloprid
Reg.nr:2009.84.14 obs gammel etk
HMS-datablad:HMS
S Neonikotinoid Bladlus, mellus, hærmygg, sommerfugler, bladbiller og rotsnutebiller Samme aktive stoff som Calypso. Granulat for innblanding i medie. (Ny etikett ikke lagt ut enda)  24 t
Fastac 50  
Alfacypermetrin
Reg.nr:2009.72.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner Bladlus, mellus, trips, bartrelus, skjoldlus, sikader, teger, minerfluer, sommerfugler og biller*=Virker ikke på ferskenbladlus, *= noen veksthusmellusbestander kan være resistente. Ikke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Floramite  

Bifenzat
Reg.nr:2009.68.17, 2010.1.16 og 2010.8.16
HMS-datablad:HMS
K  Spinnmidd  24 t
Karate 5CS  
Lambda-cyhalotrin
Reg.nr:2011.20.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Minerfluer Sommerfugler TegerEnkelte populasjoner av bomullsmellus, veksthusmellus, ferskenbladlus, amerikansk blomstertrips og minerflue (Liriomyza) kan være resistente.  24 t
Milbeknock  
Milbemektin
Reg.nr:2012.7.18
HMS-datablad:HMS
K Avermectriner, milbemectriner Dvergmidd Minerfluer Spinnmidd JordbærmiddIkke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Movento 100 SC  

Spirotetramat
Reg.nr:2013.25
HMS-datablad:HMS
S Tetronsyre og tetramsyrederivater Bladlus, mellus, trips, skjoldlus og ullus På off-label i prydplanter i veksthus. Kan gi skade på planter  24 t
Pirimor  
Pirimikarb
Reg.nr:2011.19.18
HMS-datablad:HMS
S/K Karbamater BladlusDårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus. Ikke lov å bruke i planteutsalg. (Ny etikett ikke lagt ut enda) Gammel etikett 2011.19.14 kan fortsatt brukes  24 t
PreFeRal  
Paecilomyces fumosoroseus
Reg.nr:2018.5
 K Nyttesopp MellusBiologisk middel. Krever høy luftfuktighet. Gammel etikett 2010.6 er lov ut 21/9 19  24 t
Raptol  
rapsolje+pyretrum
Reg.nr:2017.20
 K  Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Sommerfugler Sikader SkjoldlusVirker ikke på borende eller minerende larver. Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på planterne.  ikke data
Teppeki  
flonicamid
Reg.nr:2014.3.18
 K  BladlusMinor Use. Må ha tilleggsetikett. Vernehansker må brukes i 17 dager etter sprøyting.  17 dg
Thiovit Jet  
Svovel
Reg.nr:2007.30
HMS-datablad:HMS
K  Meldugg, Dvergmidd, SkuddtoppmiddSvovel  ikke data
Vertimec  
Abamectrin
Reg.nr:2010.21.14
HMS-datablad:HMS
K Avermectriner, milbemectriner Spinnmidd, Mellus, Trips, Minerfluer, Dvergmidd: skuddtoppmidd og cyclamenmidd og jordbærmidd i jordbær.Virker også på amerikansk blomstetrips og bomullsmellus  24 t

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no