Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Økologisk godkjent
Valg av skadedyr Alle skadedyr Bladlus Trips Spinnmidd Mellus Harmygg Sommerfugler
Tabell 2: SKADEDYRMIDLER TIL PRYDPLANTER I VEKSTHUS, pr. 22/1 2019. 
Virkemåte av plantevernmiddel K=kontaktvirkende og S=systemisk. Virkning på nyttedyr: :-) = skånsom, :-| = skadelig, men kort ettervirkning, :-( = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest. Håndteringsfrist="Den tid det er påkrevet med bruk av verneutstyr for å gå inn på behandlede areal eller håndtere behandlede planter/plantedeler."
MiddelVirke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Admiral 10 EC  
Pyriproksyfen
Reg.nr:2012.6.17
HMS-datablad:HMS
K Juvenilhormon (2) MellusVirker på bomullsmellus og veksthusmellus. Utgått. Siste bruksdato 30/6-2021 Ikke lov å bruke i planteutsalg.  48 t
Calypso 480 SC  
Tiakloprid
Reg.nr:2008.104.14
HMS-datablad:HMS
S Neonikotinoid (5) Bladlus. mellus, bartrelus, skjoldlus, ullus, sikader, sommerfugler, bladveps, billerIkke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Conserve  
Spinosad
Reg.nr:2012.15.14
HMS-datablad:HMS
K Spinosyrer (7) Trips, minerfluer, sommerfugler Lov å bruke i økologisk Virker også på amerikansk blomstertrips.  24 t
Decis Mega EW50  
Deltametrin
Reg.nr:2012.1.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner (6) Bladlus, mellus, trips, bartrelus, skjoldlus, ullus, sikader, sugere, teger, minerfluer, sommerfugler og bladvepsVirker ikke på ferskenbladlus  24 t
Envidor 240SC  

Spirodiklofen
Reg.nr:2011.5.19
HMS-datablad:HMS
K Ketoneoler (4) Spinnmidd Dvergmidd BladmiddNy etikett gammel etikett kan brukes til og med 03.12.2020 Kan gi skader i roser  24 t
Fastac 50  
Alfacypermetrin
Reg.nr:2009.72.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner (6) Bladlus, mellus, trips, bartrelus, skjoldlus, sikader, teger, minerfluer, sommerfugler og billerVirker ikke på ferskenbladlus, noen veksthusmellusbestander kan være resistente. Ikke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Floramite  

Bifenzat
Reg.nr:2009.68.17, 2010.1.16 og 2010.8.16
HMS-datablad:HMS
K  Spinnmidd  24 t
Karate 5CS  
Lambda-cyhalotrin
Reg.nr:2011.20.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner (6) Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Minerfluer Sommerfugler TegerEnkelte populasjoner av bomullsmellus, veksthusmellus, ferskenbladlus, amerikansk blomstertrips og minerflue (Liriomyza) kan være resistente.  24 t
Milbeknock  
Milbemektin
Reg.nr:2012.7.18
HMS-datablad:HMS
K Avermectriner, milbemectriner (1) Dvergmidd Minerfluer Spinnmidd JordbærmiddIkke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Movento 100 SC  

Spirotetramat
Reg.nr:2013.25
HMS-datablad:HMS
S Tetronsyre og tetramsyrederivater (5) Bladlus, mellus, trips, skjoldlus og ullus På off-label i prydplanter i veksthus. Kan gi skade på planter  24 t
Pirimor  
Pirimikarb
Reg.nr:2011.19.18
HMS-datablad:HMS
S/K Karbamater BladlusDårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus. Ikke lov å bruke i planteutsalg. (Ny etikett ikke lagt ut enda) Gammel etikett 2011.19.14 kan fortsatt brukes  24 t
PreFeRal  
Paecilomyces fumosoroseus
Reg.nr:2018.5
 K Nyttesopp MellusBiologisk middel. Krever høy luftfuktighet. Lov i økoprod  24 t
Raptol  
rapsolje+pyretrum
Reg.nr:2017.20
 K  Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Sommerfugler Sikader SkjoldlusVirker ikke på borende eller minerende larver. Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på planterne. Lov i økoprod  ikke data
Steward  
Indoksakarb
Reg.nr:2010.7.18
HMS-datablad:HMS
 K oxydiaziner Sommerfugler Minor use. Må ha tilleggsetikett.  
Teppeki  
flonicamid
Reg.nr:2014.3.18
 S opp og ut  BladlusMinor Use. Må ha tilleggsetikett. Vernehansker må brukes i 17 dager etter sprøyting.  17 dg
Thiovit Jet  
Svovel
Reg.nr:2007.30
HMS-datablad:HMS
K  Meldugg, Dvergmidd, SkuddtoppmiddSvovel. Lov i økoprod  ikke data
Vertimec  
Abamectrin
Reg.nr:2010.21.14
HMS-datablad:HMS
K Avermectriner, milbemectriner Spinnmidd, Mellus, Trips, Minerfluer, Dvergmidd: skuddtoppmidd og cyclamenmidd og jordbærmidd i jordbær.Virker også på amerikansk blomstetrips og bomullsmellus  24 t

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no